25.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 25-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,028,354.

நேற்றிலிருந்து 19,037 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.9%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 71,359 (நேற்றிலிருந்து 459 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,377,109 (நேற்றிலிருந்து 32,324 +2.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 579,886 (நேற்றிலிருந்து -13,746 -2.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia469,883 (நேற்றிலிருந்து +2,628 நேற்று 467,255)
Veneto234,792 (நேற்றிலிருந்து +5,010 நேற்று 229,782)
Piemonte193,375 (நேற்றிலிருந்து +875 நேற்று 192,500)
Campania185,282 (நேற்றிலிருந்து +1,009 நேற்று 184,273)
Emilia-Romagna163,290 (நேற்றிலிருந்து +2,127 நேற்று 161,163)
Lazio155,667 (நேற்றிலிருந்து +1,691 நேற்று 153,976)
Toscana118,155 (நேற்றிலிருந்து +613 நேற்று 117,542)
Sicilia88,597 (நேற்றிலிருந்து +720 நேற்று 87,877)
Puglia85,674 (நேற்றிலிருந்து +1,011 நேற்று 84,663)
Liguria58,971 (நேற்றிலிருந்து +445 நேற்று 58,526)
Friuli Venezia Giulia47,299 (நேற்றிலிருந்து +584 நேற்று 46,715)
Marche39,310 (நேற்றிலிருந்து +603 நேற்று 38,707)
Abruzzo34,437 (நேற்றிலிருந்து +339 நேற்று 34,098)
Sardegna29,876 (நேற்றிலிருந்து +409 நேற்று 29,467)
P.A. Bolzano28,722 (நேற்றிலிருந்து +182 நேற்று 28,540)
Umbria27,977 (நேற்றிலிருந்து +232 நேற்று 27,745)
Calabria22,278 (நேற்றிலிருந்து +257 நேற்று 22,021)
P.A. Trento20,839 (நேற்றிலிருந்து +154 நேற்று 20,685)
Basilicata10,447 (நேற்றிலிருந்து +69 நேற்று 10,378)
Valle d’Aosta7,130 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 7,119)
Molise6,353 (நேற்றிலிருந்து +68 நேற்று 6,285)

உங்கள் கவனத்திற்கு