13.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 13-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,843,712.

நேற்றிலிருந்து 17,937 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.0%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 64,520 (நேற்றிலிருந்து 484 +0.8%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,093,161 (நேற்றிலிருந்து 16,270 +1.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 686,031 (நேற்றிலிருந்து 1,183 +0.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia443,662 (நேற்றிலிருந்து +2,335 நேற்று 441,327)
Veneto190,641 (நேற்றிலிருந்து +4,092 நேற்று 186,549)
Piemonte185,538 (நேற்றிலிருந்து +1,011 நேற்று 184,527)
Campania173,965 (நேற்றிலிருந்து +1,219 நேற்று 172,746)
Emilia-Romagna144,755 (நேற்றிலிருந்து +1,940 நேற்று 142,815)
Lazio139,676 (நேற்றிலிருந்து +1,339 நேற்று 138,337)
Toscana112,344 (நேற்றிலிருந்து +673 நேற்று 111,671)
Sicilia78,190 (நேற்றிலிருந்து +808 நேற்று 77,382)
Puglia72,972 (நேற்றிலிருந்து +1,175 நேற்று 71,797)
Liguria55,618 (நேற்றிலிருந்து +331 நேற்று 55,287)
Friuli Venezia Giulia40,089 (நேற்றிலிருந்து +573 நேற்று 39,516)
Marche34,798 (நேற்றிலிருந்து +481 நேற்று 34,317)
Abruzzo32,084 (நேற்றிலிருந்து +344 நேற்று 31,740)
P.A. Bolzano26,784 (நேற்றிலிருந்து +251 நேற்று 26,533)
Sardegna26,278 (நேற்றிலிருந்து +633 நேற்று 25,645)
Umbria26,190 (நேற்றிலிருந்து +145 நேற்று 26,045)
Calabria19,796 (நேற்றிலிருந்து +228 நேற்று 19,568)
P.A. Trento18,355 (நேற்றிலிருந்து +157 நேற்று 18,198)
Basilicata9,425 (நேற்றிலிருந்து +50 நேற்று 9,375)
Valle d’Aosta6,871 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 6,837)
Molise5,681 (நேற்றிலிருந்து +119 நேற்று 5,562)

உங்கள் கவனத்திற்கு