03.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 03-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,664,829.

நேற்றிலிருந்து 23,219 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 58,038 (நேற்றிலிருந்து 993 +1.7%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 846,809 (நேற்றிலிருந்து 23,474 +2.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 759,982 (நேற்றிலிருந்து -1,248 -0.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia419,015 (நேற்றிலிருந்து +3,751 நேற்று 415,264)
Piemonte172,931 (நேற்றிலிருந்து +2,230 நேற்று 170,701)
Campania160,569 (நேற்றிலிருந்து +2,295 நேற்று 158,274)
Veneto154,490 (நேற்றிலிருந்து +3,581 நேற்று 150,909)
Emilia-Romagna127,870 (நேற்றிலிருந்து +1,766 நேற்று 126,104)
Lazio125,009 (நேற்றிலிருந்து +1,769 நேற்று 123,240)
Toscana105,804 (நேற்றிலிருந்து +929 நேற்று 104,875)
Sicilia67,862 (நேற்றிலிருந்து +1,294 நேற்று 66,568)
Puglia59,249 (நேற்றிலிருந்து +1,602 நேற்று 57,647)
Liguria52,794 (நேற்றிலிருந்து +422 நேற்று 52,372)
Friuli Venezia Giulia32,970 (நேற்றிலிருந்து +772 நேற்று 32,198)
Marche31,040 (நேற்றிலிருந்து +476 நேற்று 30,564)
Abruzzo29,196 (நேற்றிலிருந்து +395 நேற்று 28,801)
P.A. Bolzano24,562 (நேற்றிலிருந்து +374 நேற்று 24,188)
Umbria24,516 (நேற்றிலிருந்து +286 நேற்று 24,230)
Sardegna22,878 (நேற்றிலிருந்து +538 நேற்று 22,340)
Calabria17,542 (நேற்றிலிருந்து +280 நேற்று 17,262)
P.A. Trento16,406 (நேற்றிலிருந்து +239 நேற்று 16,167)
Basilicata8,586 (நேற்றிலிருந்து +131 நேற்று 8,455)
Valle d’Aosta6,619 (நேற்றிலிருந்து +42 நேற்று 6,577)
Molise4,921 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 4,868)

உங்கள் கவனத்திற்கு