28.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 28-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,564,532.

நேற்றிலிருந்து 26,315 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.7%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 54,363 (நேற்றிலிருந்து 686 +1.3%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 720,861 (நேற்றிலிருந்து 24,214 +3.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 789,308 (நேற்றிலிருந்து 1,415 +0.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia402,659 (நேற்றிலிருந்து +4,615 நேற்று 398,044)
Piemonte164,310 (நேற்றிலிருந்து +2,157 நேற்று 162,153)
Campania151,671 (நேற்றிலிருந்து +2,729 நேற்று 148,942)
Veneto140,972 (நேற்றிலிருந்து +3,498 நேற்று 137,474)
Emilia-Romagna119,184 (நேற்றிலிருந்து +2,172 நேற்று 117,012)
Lazio116,198 (நேற்றிலிருந்து +2,070 நேற்று 114,128)
Toscana101,640 (நேற்றிலிருந்து +1,196 நேற்று 100,444)
Sicilia61,524 (நேற்றிலிருந்து +1,189 நேற்று 60,335)
Puglia52,311 (நேற்றிலிருந்து +1,573 நேற்று 50,738)
Liguria51,011 (நேற்றிலிருந்து +454 நேற்று 50,557)
Friuli Venezia Giulia29,395 (நேற்றிலிருந்து +1,432 நேற்று 27,963)
Marche29,036 (நேற்றிலிருந்து +473 நேற்று 28,563)
Abruzzo27,056 (நேற்றிலிருந்து +532 நேற்று 26,524)
Umbria23,430 (நேற்றிலிருந்து +348 நேற்று 23,082)
P.A. Bolzano23,157 (நேற்றிலிருந்து +494 நேற்று 22,663)
Sardegna20,730 (நேற்றிலிருந்து +311 நேற்று 20,419)
Calabria16,150 (நேற்றிலிருந்து +426 நேற்று 15,724)
P.A. Trento15,292 (நேற்றிலிருந்து +219 நேற்று 15,073)
Basilicata7,878 (நேற்றிலிருந்து +215 நேற்று 7,663)
Valle d’Aosta6,416 (நேற்றிலிருந்து +72 நேற்று 6,344)
Molise4,512 (நேற்றிலிருந்து +148 நேற்று 4,364)

உங்கள் கவனத்திற்கு