26.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 26-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,509,875.

நேற்றிலிருந்து 29,001 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.0%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 52,850 (நேற்றிலிருந்து 822 +1.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 661,180 (நேற்றிலிருந்து 24,031 +3.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 795,845 (நேற்றிலிருந்து 4,148 +0.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia392,655 (நேற்றிலிருந்து +5,697 நேற்று 386,958)
Piemonte159,004 (நேற்றிலிருந்து +2,751 நேற்று 156,253)
Campania146,018 (நேற்றிலிருந்து +3,008 நேற்று 143,010)
Veneto134,056 (நேற்றிலிருந்து +3,980 நேற்று 130,076)
Emilia-Romagna114,855 (நேற்றிலிருந்து +2,157 நேற்று 112,698)
Lazio111,852 (நேற்றிலிருந்து +2,260 நேற்று 109,592)
Toscana99,327 (நேற்றிலிருந்து +1,351 நேற்று 97,976)
Sicilia58,769 (நேற்றிலிருந்து +1,768 நேற்று 57,001)
Liguria49,951 (நேற்றிலிருந்து +570 நேற்று 49,381)
Puglia49,001 (நேற்றிலிருந்து +1,436 நேற்று 47,565)
Marche28,073 (நேற்றிலிருந்து +519 நேற்று 27,554)
Friuli Venezia Giulia27,099 (நேற்றிலிருந்து +814 நேற்று 26,285)
Abruzzo26,015 (நேற்றிலிருந்து +570 நேற்று 25,445)
Umbria22,821 (நேற்றிலிருந்து +343 நேற்று 22,478)
P.A. Bolzano22,253 (நேற்றிலிருந்து +292 நேற்று 21,961)
Sardegna20,044 (நேற்றிலிருந்து +405 நேற்று 19,639)
Calabria15,256 (நேற்றிலிருந்து +397 நேற்று 14,859)
P.A. Trento14,844 (நேற்றிலிருந்து +297 நேற்று 14,547)
Basilicata7,454 (நேற்றிலிருந்து +236 நேற்று 7,218)
Valle d’Aosta6,243 (நேற்றிலிருந்து +44 நேற்று 6,199)
Molise4,285 (நேற்றிலிருந்து +108 நேற்று 4,177)

உங்கள் கவனத்திற்கு