23.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 23-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,431,795.

நேற்றிலிருந்து 22,927 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 50,453 (நேற்றிலிருந்து 630 +1.3%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 584,493 (நேற்றிலிருந்து 31,395 +5.7%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 796,849 (நேற்றிலிருந்து -9,098 -1.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia376,899 (நேற்றிலிருந்து +5,289 நேற்று 371,610)
Piemonte151,305 (நேற்றிலிருந்து +1,730 நேற்று 149,575)
Campania138,431 (நேற்றிலிருந்து +2,158 நேற்று 136,273)
Veneto125,222 (நேற்றிலிருந்து +2,540 நேற்று 122,682)
Emilia-Romagna108,073 (நேற்றிலிருந்து +2,347 நேற்று 105,726)
Lazio104,981 (நேற்றிலிருந்து +2,341 நேற்று 102,640)
Toscana96,028 (நேற்றிலிருந்து +1,323 நேற்று 94,705)
Sicilia54,378 (நேற்றிலிருந்து +1,249 நேற்று 53,129)
Liguria48,412 (நேற்றிலிருந்து +285 நேற்று 48,127)
Puglia44,487 (நேற்றிலிருந்து +980 நேற்று 43,507)
Marche26,755 (நேற்றிலிருந்து +161 நேற்று 26,594)
Friuli Venezia Giulia25,035 (நேற்றிலிருந்து +377 நேற்று 24,658)
Abruzzo24,288 (நேற்றிலிருந்து +640 நேற்று 23,648)
Umbria21,874 (நேற்றிலிருந்து +105 நேற்று 21,769)
P.A. Bolzano21,460 (நேற்றிலிருந்து +260 நேற்று 21,200)
Sardegna18,998 (நேற்றிலிருந்து +505 நேற்று 18,493)
P.A. Trento14,225 (நேற்றிலிருந்து +93 நேற்று 14,132)
Calabria14,217 (நேற்றிலிருந்து +321 நேற்று 13,896)
Basilicata6,628 (நேற்றிலிருந்து +58 நேற்று 6,570)
Valle d’Aosta6,099 (நேற்றிலிருந்து +77 நேற்று 6,022)
Molise4,000 (நேற்றிலிருந்து +91 நேற்று 3,909)

உங்கள் கவனத்திற்கு