22.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 22-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,408,868.

நேற்றிலிருந்து 28,337 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 49,823 (நேற்றிலிருந்து 562 +1.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 553,098 (நேற்றிலிருந்து 13,574 +2.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 805,947 (நேற்றிலிருந்து 14,201 +1.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia371,610 (நேற்றிலிருந்து +5,094 நேற்று 366,516)
Piemonte149,575 (நேற்றிலிருந்து +2,641 நேற்று 146,934)
Campania136,273 (நேற்றிலிருந்து +3,217 நேற்று 133,056)
Veneto122,682 (நேற்றிலிருந்து +2,956 நேற்று 119,726)
Emilia-Romagna105,729 (நேற்றிலிருந்து +2,665 நேற்று 103,064)
Lazio102,640 (நேற்றிலிருந்து +2,533 நேற்று 100,107)
Toscana94,705 (நேற்றிலிருந்து +1,929 நேற்று 92,776)
Sicilia53,129 (நேற்றிலிருந்து +1,258 நேற்று 51,871)
Liguria48,127 (நேற்றிலிருந்து +611 நேற்று 47,516)
Puglia43,507 (நேற்றிலிருந்து +1,327 நேற்று 42,180)
Marche26,594 (நேற்றிலிருந்து +529 நேற்று 26,065)
Friuli Venezia Giulia24,658 (நேற்றிலிருந்து +675 நேற்று 23,983)
Abruzzo23,648 (நேற்றிலிருந்து +560 நேற்று 23,088)
Umbria21,769 (நேற்றிலிருந்து +400 நேற்று 21,369)
P.A. Bolzano21,200 (நேற்றிலிருந்து +535 நேற்று 20,665)
Sardegna18,493 (நேற்றிலிருந்து +404 நேற்று 18,089)
P.A. Trento14,132 (நேற்றிலிருந்து +159 நேற்று 13,973)
Calabria13,896 (நேற்றிலிருந்து +444 நேற்று 13,452)
Basilicata6,570 (நேற்றிலிருந்து +208 நேற்று 6,362)
Valle d’Aosta6,022 (நேற்றிலிருந்து +99 நேற்று 5,923)
Molise3,909 (நேற்றிலிருந்து +93 நேற்று 3,816)

உங்கள் கவனத்திற்கு