21.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 21-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,380,531.

நேற்றிலிருந்து 34,764 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 49,261 (நேற்றிலிருந்து 692 +1.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 539,524 (நேற்றிலிருந்து 19,502 +3.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 791,746 (நேற்றிலிருந்து 14,570 +1.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia366,516 (நேற்றிலிருந்து +8,853 நேற்று 357,663)
Piemonte146,934 (நேற்றிலிருந்து +2,896 நேற்று 144,038)
Campania133,056 (நேற்றிலிருந்து +3,554 நேற்று 129,502)
Veneto119,726 (நேற்றிலிருந்து +3,567 நேற்று 116,159)
Emilia-Romagna103,064 (நேற்றிலிருந்து +2,723 நேற்று 100,341)
Lazio100,107 (நேற்றிலிருந்து +2,658 நேற்று 97,449)
Toscana92,776 (நேற்றிலிருந்து +1,892 நேற்று 90,884)
Sicilia51,871 (நேற்றிலிருந்து +1,838 நேற்று 50,033)
Liguria47,516 (நேற்றிலிருந்து +761 நேற்று 46,755)
Puglia42,180 (நேற்றிலிருந்து +1,377 நேற்று 40,803)
Marche26,065 (நேற்றிலிருந்து +452 நேற்று 25,613)
Friuli Venezia Giulia23,983 (நேற்றிலிருந்து +1,043 நேற்று 22,940)
Abruzzo23,088 (நேற்றிலிருந்து +541 நேற்று 22,547)
Umbria21,369 (நேற்றிலிருந்து +408 நேற்று 20,961)
P.A. Bolzano20,665 (நேற்றிலிருந்து +548 நேற்று 20,117)
Sardegna18,089 (நேற்றிலிருந்து +511 நேற்று 17,578)
P.A. Trento13,973 (நேற்றிலிருந்து +212 நேற்று 13,761)
Calabria13,452 (நேற்றிலிருந்து +425 நேற்று 13,027)
Basilicata6,362 (நேற்றிலிருந்து +260 நேற்று 6,102)
Valle d’Aosta5,923 (நேற்றிலிருந்து +91 நேற்று 5,832)
Molise3,816 (நேற்றிலிருந்து +157 நேற்று 3,659)

உங்கள் கவனத்திற்கு