26.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 26-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 542,789.

நேற்றிலிருந்து 17,007 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 37,479 (நேற்றிலிருந்து 141 +0.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 268,626 (நேற்றிலிருந்து 2,423 +0.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 236,684 (நேற்றிலிருந்து 14,443 +6.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia157,933 (நேற்றிலிருந்து +3,570 நேற்று 154,363)
Piemonte57,160 (நேற்றிலிருந்து +1,625 நேற்று 55,535)
Emilia-Romagna47,877 (நேற்றிலிருந்து +1,146 நேற்று 46,731)
Veneto45,466 (நேற்றிலிருந்து +1,129 நேற்று 44,337)
Campania40,594 (நேற்றிலிருந்து +1,981 நேற்று 38,613)
Lazio35,936 (நேற்றிலிருந்து +1,698 நேற்று 34,238)
Toscana33,461 (நேற்றிலிருந்து +2,171 நேற்று 31,290)
Liguria23,470 (நேற்றிலிருந்து +419 நேற்று 23,051)
Sicilia17,465 (நேற்றிலிருந்து +568 நேற்று 16,897)
Puglia14,970 (நேற்றிலிருந்து +424 நேற்று 14,546)
Marche11,678 (நேற்றிலிருந்து +238 நேற்று 11,440)
Friuli Venezia Giulia8,495 (நேற்றிலிருந்து +334 நேற்று 8,161)
Abruzzo8,414 (நேற்றிலிருந்து +348 நேற்று 8,066)
Sardegna7,990 (நேற்றிலிருந்து +231 நேற்று 7,759)
P.A. Trento7,905 (நேற்றிலிருந்து +113 நேற்று 7,792)
Umbria7,558 (நேற்றிலிருந்து +263 நேற்று 7,295)
P.A. Bolzano6,755 (நேற்றிலிருந்து +321 நேற்று 6,434)
Calabria3,970 (நேற்றிலிருந்து +180 நேற்று 3,790)
Valle d’Aosta2,669 (நேற்றிலிருந்து +144 நேற்று 2,525)
Basilicata1,704 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 1,696)
Molise1,319 (நேற்றிலிருந்து +101 நேற்று 1,218)

உங்கள் கவனத்திற்கு