18.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 18-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 294,932.

நேற்றிலிருந்து 1,907 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.7%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,668 (நேற்றிலிருந்து 10 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 216,807 (நேற்றிலிருந்து 853 +0.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 42,457 (நேற்றிலிருந்து 1,044 +2.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia104,304 (நேற்றிலிருந்து +224 நேற்று 104,080)
Piemonte34,167 (நேற்றிலிருந்து +127 நேற்று 34,040)
Emilia-Romagna34,093 (நேற்றிலிருந்து +121 நேற்று 33,972)
Veneto25,423 (நேற்றிலிருந்து +176 நேற்று 25,247)
Lazio13,982 (நேற்றிலிருந்து +193 நேற்று 13,789)
Toscana13,522 (நேற்றிலிருந்து +99 நேற்று 13,423)
Liguria12,329 (நேற்றிலிருந்து +158 நேற்று 12,171)
Campania9,940 (நேற்றிலிருந்து +208 நேற்று 9,732)
Marche7,679 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 7,650)
Puglia6,836 (நேற்றிலிருந்து +84 நேற்று 6,752)
Sicilia5,748 (நேற்றிலிருந்து +179 நேற்று 5,569)
P.A. Trento5,667 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 5,649)
Friuli Venezia Giulia4,312 (நேற்றிலிருந்து +39 நேற்று 4,273)
Abruzzo4,137 (நேற்றிலிருந்து +54 நேற்று 4,083)
P.A. Bolzano3,255 (நேற்றிலிருந்து +72 நேற்று 3,183)
Sardegna3,108 (நேற்றிலிருந்து +66 நேற்று 3,042)
Umbria2,160 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 2,139)
Calabria1,785 (நேற்றிலிருந்து +28 நேற்று 1,757)
Valle d’Aosta1,276 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 1,268)
Basilicata628 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 628)
Molise581 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 578)

உங்கள் கவனத்திற்கு