19.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 19-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 296,569.

நேற்றிலிருந்து 1,637 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,692 (நேற்றிலிருந்து 24 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 217,716 (நேற்றிலிருந்து 909 +0.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 43,161 (நேற்றிலிருந்து 704 +1.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia104,547 (நேற்றிலிருந்து +243 நேற்று 104,304)
Piemonte34,241 (நேற்றிலிருந்து +74 நேற்று 34,167)
Emilia-Romagna34,225 (நேற்றிலிருந்து +133 நேற்று 34,092)
Veneto25,609 (நேற்றிலிருந்து +186 நேற்று 25,423)
Lazio14,179 (நேற்றிலிருந்து +197 நேற்று 13,982)
Toscana13,665 (நேற்றிலிருந்து +143 நேற்று 13,522)
Liguria12,407 (நேற்றிலிருந்து +78 நேற்று 12,329)
Campania10,089 (நேற்றிலிருந்து +149 நேற்று 9,940)
Marche7,703 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 7,679)
Puglia6,944 (நேற்றிலிருந்து +108 நேற்று 6,836)
Sicilia5,846 (நேற்றிலிருந்து +98 நேற்று 5,748)
P.A. Trento5,689 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 5,667)
Friuli Venezia Giulia4,345 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 4,312)
Abruzzo4,137 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,137)
P.A. Bolzano3,281 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 3,255)
Sardegna3,167 (நேற்றிலிருந்து +59 நேற்று 3,108)
Umbria2,192 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 2,160)
Calabria1,810 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 1,785)
Valle d’Aosta1,276 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,276)
Basilicata631 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 628)
Molise586 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 581)

உங்கள் கவனத்திற்கு