12.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 12-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 286,297.

நேற்றிலிருந்து 1,501 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,603 (நேற்றிலிருந்து 6 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 213,191 (நேற்றிலிருந்து 759 +0.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 37,503 (நேற்றிலிருந்து 736 +2.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia103,074 (நேற்றிலிருந்து +269 நேற்று 102,805)
Piemonte33,671 (நேற்றிலிருந்து +93 நேற்று 33,578)
Emilia-Romagna33,363 (நேற்றிலிருந்து +138 நேற்று 33,225)
Veneto24,667 (நேற்றிலிருந்து +138 நேற்று 24,529)
Toscana13,023 (நேற்றிலிருந்து +138 நேற்று 12,885)
Lazio12,980 (நேற்றிலிருந்து +155 நேற்று 12,825)
Liguria11,774 (நேற்றிலிருந்து +112 நேற்று 11,662)
Campania9,003 (நேற்றிலிருந்து +103 நேற்று 8,900)
Marche7,511 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 7,484)
Puglia6,367 (நேற்றிலிருந்து +76 நேற்று 6,291)
P.A. Trento5,492 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 5,470)
Sicilia5,180 (நேற்றிலிருந்து +44 நேற்று 5,136)
Friuli Venezia Giulia4,112 (நேற்றிலிருந்து +39 நேற்று 4,073)
Abruzzo3,978 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 3,967)
P.A. Bolzano3,088 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 3,063)
Sardegna2,841 (நேற்றிலிருந்து +51 நேற்று 2,790)
Umbria2,042 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 2,009)
Calabria1,701 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 1,683)
Valle d’Aosta1,258 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,257)
Basilicata610 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 605)
Molise562 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 559)

உங்கள் கவனத்திற்கு