08.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 08-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 280,153.

நேற்றிலிருந்து 1,369 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,563 (நேற்றிலிருந்து 10 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 210,801 (நேற்றிலிருந்து 563 +0.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 33,789 (நேற்றிலிருந்து 796 +2.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia102,085 (நேற்றிலிருந்து +271 நேற்று 101,814)
Piemonte33,335 (நேற்றிலிருந்து +42 நேற்று 33,293)
Emilia-Romagna32,854 (நேற்றிலிருந்து +94 நேற்று 32,760)
Veneto24,118 (நேற்றிலிருந்து +105 நேற்று 24,013)
Toscana12,558 (நேற்றிலிருந்து +59 நேற்று 12,499)
Lazio12,339 (நேற்றிலிருந்து +129 நேற்று 12,210)
Liguria11,415 (நேற்றிலிருந்து +64 நேற்று 11,351)
Campania8,377 (நேற்றிலிருந்து +249 நேற்று 8,128)
Marche7,384 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 7,369)
Puglia6,042 (நேற்றிலிருந்து +143 நேற்று 5,899)
P.A. Trento5,352 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 5,349)
Sicilia4,849 (நேற்றிலிருந்து +84 நேற்று 4,765)
Friuli Venezia Giulia3,946 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 3,934)
Abruzzo3,919 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 3,905)
P.A. Bolzano3,007 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,003)
Sardegna2,615 (நேற்றிலிருந்து +51 நேற்று 2,564)
Umbria1,935 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 1,928)
Calabria1,648 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 1,640)
Valle d’Aosta1,254 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 1,249)
Basilicata573 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 565)
Molise548 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 545)

உங்கள் கவனத்திற்கு