07.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 07-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 278,784.

நேற்றிலிருந்து 1,150 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,553 (நேற்றிலிருந்து 12 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 210,238 (நேற்றிலிருந்து 223 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 32,993 (நேற்றிலிருந்து 915 +2.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia101,814 (நேற்றிலிருந்து +109 நேற்று 101,705)
Piemonte33,293 (நேற்றிலிருந்து +37 நேற்று 33,256)
Emilia-Romagna32,760 (நேற்றிலிருந்து +132 நேற்று 32,628)
Veneto24,013 (நேற்றிலிருந்து +69 நேற்று 23,944)
Toscana12,499 (நேற்றிலிருந்து +85 நேற்று 12,414)
Lazio12,210 (நேற்றிலிருந்து +159 நேற்று 12,051)
Liguria11,351 (நேற்றிலிருந்து +59 நேற்று 11,292)
Campania8,128 (நேற்றிலிருந்து +218 நேற்று 7,910)
Marche7,369 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 7,363)
Puglia5,899 (நேற்றிலிருந்து +43 நேற்று 5,856)
P.A. Trento5,349 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 5,332)
Sicilia4,765 (நேற்றிலிருந்து +49 நேற்று 4,716)
Friuli Venezia Giulia3,934 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 3,923)
Abruzzo3,906 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 3,891)
P.A. Bolzano3,003 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,003)
Sardegna2,564 (நேற்றிலிருந்து +59 நேற்று 2,505)
Umbria1,928 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 1,915)
Calabria1,640 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 1,623)
Valle d’Aosta1,249 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,249)
Basilicata565 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 564)
Molise545 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 536)

உங்கள் கவனத்திற்கு