06.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 06-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 234,801.

நேற்றிலிருந்து 270 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 33,846 (நேற்றிலிருந்து 72 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 165,078 (நேற்றிலிருந்து 1,297 +0.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 35,877 (நேற்றிலிருந்து -1,099 -3.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia90,070 (நேற்றிலிருந்து +142 நேற்று 89,928)
Piemonte30,845 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 30,807)
Emilia-Romagna27,894 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 27,877)
Veneto19,182 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 19,174)
Toscana10,134 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 10,129)
Liguria9,799 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 9,786)
Lazio7,801 (நேற்றிலிருந்து +28 நேற்று 7,773)
Marche6,742 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 6,740)
Campania4,822 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,822)
Puglia4,511 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 4,507)
P.A. Trento4,434 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,433)
Sicilia3,450 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,448)
Friuli Venezia Giulia3,283 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,280)
Abruzzo3,258 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,257)
P.A. Bolzano2,600 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,599)
Umbria1,431 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,431)
Sardegna1,362 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,359)
Valle d’Aosta1,189 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,187)
Calabria1,159 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,159)
Molise436 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 436)
Basilicata399 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 399)