01.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 01-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 233,197.

நேற்றிலிருந்து 200 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 33,475 (நேற்றிலிருந்து 60 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 158,355 (நேற்றிலிருந்து 848 +0.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 41,367 (நேற்றிலிருந்து -708 -1.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia89,018 (நேற்றிலிருந்து +50 நேற்று 88,968)
Piemonte30,658 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 30,637)
Emilia-Romagna27,809 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 27,790)
Veneto19,154 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 19,152)
Toscana10,107 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 10,104)
Liguria9,719 (நேற்றிலிருந்து +56 நேற்று 9,663)
Lazio7,738 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 7,728)
Marche6,730 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 6,730)
Campania4,806 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 4,802)
Puglia4,498 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 4,494)
P.A. Trento4,432 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,430)
Sicilia3,443 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,443)
Friuli Venezia Giulia3,274 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,273)
Abruzzo3,245 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,244)
P.A. Bolzano2,598 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,597)
Umbria1,431 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,431)
Sardegna1,357 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,356)
Valle d’Aosta1,187 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,184)
Calabria1,158 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,158)
Molise436 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 436)
Basilicata399 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 399)