28.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 28-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 231,732.

நேற்றிலிருந்து 593 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 33,142 (நேற்றிலிருந்து 70 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 150,604 (நேற்றிலிருந்து 3,503 +2.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 47,986 (நேற்றிலிருந்து -2,980 -5.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia88,183 (நேற்றிலிருந்து +382 நேற்று 87,801)
Piemonte30,445 (நேற்றிலிருந்து +58 நேற்று 30,387)
Emilia-Romagna27,701 (நேற்றிலிருந்து +74 நேற்று 27,627)
Veneto19,125 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 19,113)
Toscana10,086 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 10,082)
Liguria9,605 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 9,589)
Lazio7,693 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 7,672)
Marche6,719 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 6,718)
Campania4,777 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 4,773)
Puglia4,481 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,479)
P.A. Trento4,425 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,422)
Sicilia3,438 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,435)
Friuli Venezia Giulia3,262 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 3,255)
Abruzzo3,237 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,235)
P.A. Bolzano2,595 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 2,593)
Umbria1,431 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,431)
Sardegna1,355 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,355)
Valle d’Aosta1,182 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,181)
Calabria1,158 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,158)
Molise435 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 434)
Basilicata399 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 399)

உங்கள் கவனத்திற்கு