27.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 27-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 231,139.

நேற்றிலிருந்து 584 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 33,072 (நேற்றிலிருந்து 117 +0.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 147,101 (நேற்றிலிருந்து 2,443 +1.7%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 50,966 (நேற்றிலிருந்து -1,976 -3.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia87,801 (நேற்றிலிருந்து +384 நேற்று 87,417)
Piemonte30,387 (நேற்றிலிருந்து +73 நேற்று 30,314)
Emilia-Romagna27,627 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 27,611)
Veneto19,113 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 19,105)
Toscana10,082 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 10,070)
Liguria9,589 (நேற்றிலிருந்து +39 நேற்று 9,550)
Lazio7,672 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 7,661)
Marche6,718 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 6,718)
Campania4,773 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 4,767)
Puglia4,479 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 4,469)
P.A. Trento4,422 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 4,415)
Sicilia3,435 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 3,430)
Friuli Venezia Giulia3,255 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,251)
Abruzzo3,235 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 3,230)
P.A. Bolzano2,593 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,593)
Umbria1,431 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,431)
Sardegna1,355 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,354)
Valle d’Aosta1,181 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,181)
Calabria1,158 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,157)
Molise434 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 432)
Basilicata399 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 399)

உங்கள் கவனத்திற்கு