14.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 14-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 223,096.

நேற்றிலிருந்து 992 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 31,368 (நேற்றிலிருந்து 262 +0.8%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 115,288 (நேற்றிலிருந்து 2,747 +2.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 76,440 (நேற்றிலிருந்து -2,017 -2.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

 

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

 

மாநிலப்படி

Lombardia 83,820 (நேற்றிலிருந்து +522 நேற்று 83,298)
Piemonte 29,209 (நேற்றிலிருந்து +151 நேற்று 29,058)
Emilia-Romagna 27,056 (நேற்றிலிருந்து +77 நேற்று 26,979)
Veneto 18,845 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 18,813)
Toscana 9,859 (நேற்றிலிருந்து +30 நேற்று 9,829)
Liguria 8,995 (நேற்றிலிருந்து +65 நேற்று 8,930)
Lazio 7,291 (நேற்றிலிருந்து +41 நேற்று 7,250)
Marche 6,603 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 6,588)
Campania 4,639 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 4,630)
Puglia 4,357 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 4,348)
P.A. Trento 4,315 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,312)
Sicilia 3,366 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 3,354)
Friuli Venezia Giulia 3,161 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 3,156)
Abruzzo 3,136 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 3,127)
P.A. Bolzano 2,578 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 2,575)
Umbria 1,420 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,419)
Sardegna 1,345 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,345)
Valle d’Aosta 1,166 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,163)
Calabria 1,143 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,140)
Molise 403 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 401)
Basilicata 389 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 389)

உங்கள் கவனத்திற்கு