09.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 09-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 218,268.

நேற்றிலிருந்து 1,083 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 30,395 (நேற்றிலிருந்து 194 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 103,031 (நேற்றிலிருந்து 4,008 +4.0%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 84,842 (நேற்றிலிருந்து -3,119 -3.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 81,225 (நேற்றிலிருந்து +502 நேற்று 80,723)
Piemonte 28,549 (நேற்றிலிருந்து +181 நேற்று 28,368)
Emilia-Romagna 26,719 (நேற்றிலிருந்து +121 நேற்று 26,598)
Veneto 18,671 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 18,618)
Toscana 9,745 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 9,721)
Liguria 8,738 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 8,723)
Lazio 7,133 (நேற்றிலிருந்து +47 நேற்று 7,086)
Marche 6,493 (நேற்றிலிருந்து +23 நேற்று 6,470)
Campania 4,576 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 4,562)
P.A. Trento 4,292 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 4,285)
Puglia 4,286 (நேற்றிலிருந்து +30 நேற்று 4,256)
Sicilia 3,313 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 3,301)
Friuli Venezia Giulia 3,124 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 3,116)
Abruzzo 3,086 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 3,078)
P.A. Bolzano 2,567 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 2,558)
Umbria 1,407 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,406)
Sardegna 1,334 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,330)
Valle d’Aosta 1,152 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,151)
Calabria 1,129 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,126)
Basilicata 382 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 382)
Molise 347 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 327)

உங்கள் கவனத்திற்கு