08.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 08-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 217,185.

நேற்றிலிருந்து 1,327 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 30,201 (நேற்றிலிருந்து 243 +0.8%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 99,023 (நேற்றிலிருந்து 2,747 +2.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 87,961 (நேற்றிலிருந்து -1,663 -1.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 80,723 (நேற்றிலிருந்து +634 நேற்று 80,089)
Piemonte 28,368 (நேற்றிலிருந்து +233 நேற்று 28,135)
Emilia-Romagna 26,598 (நேற்றிலிருந்து +111 நேற்று 26,487)
Veneto 18,618 (நேற்றிலிருந்து +65 நேற்று 18,553)
Toscana 9,721 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 9,683)
Liguria 8,723 (நேற்றிலிருந்து +78 நேற்று 8,645)
Lazio 7,086 (நேற்றிலிருந்து +52 நேற்று 7,034)
Marche 6,470 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 6,452)
Campania 4,562 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 4,541)
P.A. Trento 4,285 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,283)
Puglia 4,256 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 4,245)
Sicilia 3,301 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 3,288)
Friuli Venezia Giulia 3,116 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 3,107)
Abruzzo 3,078 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 3,072)
P.A. Bolzano 2,558 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 2,552)
Umbria 1,406 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,405)
Sardegna 1,330 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 1,324)
Valle d’Aosta 1,151 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,150)
Calabria 1,126 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,125)
Basilicata 382 (நேற்றிலிருந்து +-1 நேற்று 383)
Molise 327 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 305)

உங்கள் கவனத்திற்கு