07.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 07-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 215,858.

நேற்றிலிருந்து 1,401 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.7%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 29,958 (நேற்றிலிருந்து 274 +0.9%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 96,276 (நேற்றிலிருந்து 3,031 +3.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 89,624 (நேற்றிலிருந்து -1,904 -2.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 80,089 (நேற்றிலிருந்து +720 நேற்று 79,369)
Piemonte 28,135 (நேற்றிலிருந்து +196 நேற்று 27,939)
Emilia-Romagna 26,487 (நேற்றிலிருந்து +108 நேற்று 26,379)
Veneto 18,553 (நேற்றிலிருந்து +74 நேற்று 18,479)
Toscana 9,683 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 9,657)
Liguria 8,645 (நேற்றிலிருந்து +94 நேற்று 8,551)
Lazio 7,034 (நேற்றிலிருந்து +39 நேற்று 6,995)
Marche 6,452 (நேற்றிலிருந்து +31 நேற்று 6,421)
Campania 4,541 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 4,532)
P.A. Trento 4,283 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,280)
Puglia 4,245 (நேற்றிலிருந்து +49 நேற்று 4,196)
Sicilia 3,288 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 3,281)
Friuli Venezia Giulia 3,107 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 3,094)
Abruzzo 3,072 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 3,047)
P.A. Bolzano 2,552 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 2,543)
Umbria 1,405 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,404)
Sardegna 1,324 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 1,319)
Valle d’Aosta 1,150 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,146)
Calabria 1,125 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,122)
Basilicata 383 (நேற்றிலிருந்து +-16 நேற்று 399)
Molise 305 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 304)

உங்கள் கவனத்திற்கு