02.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 02-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 209,328.

நேற்றிலிருந்து 1,900 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.9%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 28,710 (நேற்றிலிருந்து 474 +1.7%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 79,914 (நேற்றிலிருந்து 1,665 +2.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 100,704 (நேற்றிலிருந்து -239 -0.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 77,002 (நேற்றிலிருந்து +533 நேற்று 76,469)
Piemonte 27,179 (நேற்றிலிருந்து +495 நேற்று 26,684)
Emilia-Romagna 25,850 (நேற்றிலிருந்து +206 நேற்று 25,644)
Veneto 18,224 (நேற்றிலிருந்து +126 நேற்று 18,098)
Toscana 9,525 (நேற்றிலிருந்து +80 நேற்று 9,445)
Liguria 8,312 (நேற்றிலிருந்து +186 நேற்று 8,126)
Lazio 6,756 (நேற்றிலிருந்து +84 நேற்று 6,672)
Marche 6,298 (நேற்றிலிருந்து +23 நேற்று 6,275)
Campania 4,459 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 4,444)
P.A. Trento 4,181 (நேற்றிலிருந்து +49 நேற்று 4,132)
Puglia 4,133 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 4,099)
Sicilia 3,213 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 3,194)
Friuli Venezia Giulia 3,059 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 3,041)
Abruzzo 2,964 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 2,948)
P.A. Bolzano 2,535 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 2,528)
Umbria 1,394 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,393)
Sardegna 1,315 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,313)
Valle d’Aosta 1,136 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,133)
Calabria 1,112 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,112)
Basilicata 380 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 378)
Molise 301 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 300)

உங்கள் கவனத்திற்கு