29.04.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 29-04-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 203,591.

நேற்றிலிருந்து 2,086 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.0%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 27,682 (நேற்றிலிருந்து 323 +1.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 71,252 (நேற்றிலிருந்து 2,311 +3.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 104,657 (நேற்றிலிருந்து -548 -0.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 75,134 (நேற்றிலிருந்து +786 நேற்று 74,348)
Piemonte 25,861 (நேற்றிலிருந்து +411 நேற்று 25,450)
Emilia-Romagna 25,177 (நேற்றிலிருந்து +263 நேற்று 24,914)
Veneto 17,825 (நேற்றிலிருந்து +117 நேற்று 17,708)
Toscana 9,292 (நேற்றிலிருந்து +61 நேற்று 9,231)
Liguria 7,889 (நேற்றிலிருந்து +117 நேற்று 7,772)
Lazio 6,545 (நேற்றிலிருந்து +78 நேற்று 6,467)
Marche 6,210 (நேற்றிலிருந்து +35 நேற்று 6,175)
Campania 4,410 (நேற்றிலிருந்து +30 நேற்று 4,380)
P.A. Trento 4,069 (நேற்றிலிருந்து +44 நேற்று 4,025)
Puglia 4,029 (நேற்றிலிருந்து +49 நேற்று 3,980)
Sicilia 3,140 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 3,120)
Friuli Venezia Giulia 3,010 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 2,995)
Abruzzo 2,923 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 2,899)
P.A. Bolzano 2,507 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 2,498)
Umbria 1,391 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 1,379)
Sardegna 1,290 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 1,285)
Valle d’Aosta 1,124 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 1,119)
Calabria 1,102 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 1,097)
Basilicata 366 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 366)
Molise 297 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 297)

உங்கள் கவனத்திற்கு