25.04.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 25-04-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 195,351.

நேற்றிலிருந்து 2,357 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 26,384 (நேற்றிலிருந்து 415 +1.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 63,120 (நேற்றிலிருந்து 2,622 +4.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 105,847 (நேற்றிலிருந்து -680 -0.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 71,969 (நேற்றிலிருந்து +713 நேற்று 71,256)
Piemonte 24,426 (நேற்றிலிருந்து +604 நேற்று 23,822)
Emilia-Romagna 24,209 (நேற்றிலிருந்து +239 நேற்று 23,970)
Veneto 17,391 (நேற்றிலிருந்து +162 நேற்று 17,229)
Toscana 9,015 (நேற்றிலிருந்து +138 நேற்று 8,877)
Liguria 7,301 (நேற்றிலிருந்து +128 நேற்று 7,173)
Lazio 6,224 (நேற்றிலிருந்து +92 நேற்று 6,132)
Marche 6,058 (நேற்றிலிருந்து +30 நேற்று 6,028)
Campania 4,299 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 4,282)
Puglia 3,912 (நேற்றிலிருந்து +31 நேற்று 3,881)
P.A. Trento 3,838 (நேற்றிலிருந்து +62 நேற்று 3,776)
Sicilia 3,020 (நேற்றிலிருந்து +39 நேற்று 2,981)
Friuli Venezia Giulia 2,903 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 2,882)
Abruzzo 2,832 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 2,803)
P.A. Bolzano 2,476 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 2,456)
Umbria 1,366 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,363)
Sardegna 1,271 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 1,257)
Valle d’Aosta 1,100 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,100)
Calabria 1,088 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 1,079)
Basilicata 361 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 360)
Molise 292 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 287)

உங்கள் கவனத்திற்கு