24.04.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 24-04-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 192,994.

நேற்றிலிருந்து 3,021 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 25,969 (நேற்றிலிருந்து 420 +1.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 60,498 (நேற்றிலிருந்து 2,922 +5.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 106,527 (நேற்றிலிருந்து -321 -0.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 71,256 (நேற்றிலிருந்து +1,091 நேற்று 70,165)
Emilia-Romagna 23,970 (நேற்றிலிருந்து +247 நேற்று 23,723)
Piemonte 23,822 (நேற்றிலிருந்து +682 நேற்று 23,140)
Veneto 17,229 (நேற்றிலிருந்து +348 நேற்று 16,881)
Toscana 8,877 (நேற்றிலிருந்து +97 நேற்று 8,780)
Liguria 7,173 (நேற்றிலிருந்து +124 நேற்று 7,049)
Lazio 6,132 (நேற்றிலிருந்து +78 நேற்று 6,054)
Marche 6,028 (நேற்றிலிருந்து +76 நேற்று 5,952)
Campania 4,282 (நேற்றிலிருந்து +44 நேற்று 4,238)
Puglia 3,881 (நேற்றிலிருந்து +42 நேற்று 3,839)
P.A. Trento 3,776 (நேற்றிலிருந்து +49 நேற்று 3,727)
Sicilia 2,981 (நேற்றிலிருந்து +55 நேற்று 2,926)
Friuli Venezia Giulia 2,882 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 2,858)
Abruzzo 2,803 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 2,785)
P.A. Bolzano 2,456 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 2,435)
Umbria 1,363 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,362)
Sardegna 1,257 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,254)
Valle d’Aosta 1,100 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,096)
Calabria 1,079 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 1,069)
Basilicata 360 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 356)
Molise 287 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 284)

உங்கள் கவனத்திற்கு