23.04.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 23-04-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 189,973.

நேற்றிலிருந்து 2,646 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 25,549 (நேற்றிலிருந்து 464 +1.8%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 57,576 (நேற்றிலிருந்து 3,033 +5.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 106,848 (நேற்றிலிருந்து -851 -0.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 70,165 (நேற்றிலிருந்து +1,073 நேற்று 69,092)
Emilia-Romagna 23,723 (நேற்றிலிருந்து +289 நேற்று 23,434)
Piemonte 23,140 (நேற்றிலிருந்து +401 நேற்று 22,739)
Veneto 16,881 (நேற்றிலிருந்து +143 நேற்று 16,738)
Toscana 8,780 (நேற்றிலிருந்து +80 நேற்று 8,700)
Liguria 7,049 (நேற்றிலிருந்து +131 நேற்று 6,918)
Lazio 6,054 (நேற்றிலிருந்து +79 நேற்று 5,975)
Marche 5,952 (நேற்றிலிருந்து +28 நேற்று 5,924)
Campania 4,238 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 4,185)
Puglia 3,839 (நேற்றிலிருந்து +109 நேற்று 3,730)
P.A. Trento 3,727 (நேற்றிலிருந்து +81 நேற்று 3,646)
Sicilia 2,926 (நேற்றிலிருந்து +43 நேற்று 2,883)
Friuli Venezia Giulia 2,858 (நேற்றிலிருந்து +41 நேற்று 2,817)
Abruzzo 2,785 (நேற்றிலிருந்து +52 நேற்று 2,733)
P.A. Bolzano 2,435 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 2,416)
Umbria 1,362 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 1,357)
Sardegna 1,254 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 1,247)
Valle d’Aosta 1,096 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,095)
Calabria 1,069 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 1,060)
Basilicata 356 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 354)
Molise 284 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 284)

உங்கள் கவனத்திற்கு