16.04.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 16-04-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 168.941.

நேற்றிலிருந்து 3.786 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2,3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 22.170 (நேற்றிலிருந்து 525 +2,4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 40.164 (நேற்றிலிருந்து 2.072 +5,4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 106.607 (நேற்றிலிருந்து 1.189 +1,1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழ இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 63.094 (+941, +1.5%; ieri erano stati +827)
Emilia-Romagna 21.486 (+457, +2.2%; ieri erano stati +277)
Veneto 14.990 (+366, +2.5%; ieri erano stati +253)
Piemonte 19.108 (+879, +4.8%, ieri erano stati + 639)
Marche 5.582 (+79, +1.4%; ieri erano stati +96)
Liguria 6.039 (+103, +1.7%; ieri erano stati +114)
Campania 3887 (+80, +2.1%; ieri erano stati +76)
Toscana 7.943 (+277, +3.6%; ieri erano stati +173)
Sicilia 2.579 (+44, +1.7%; ieri erano stati +73)
Lazio 5380 (+148, +2.8%; ieri erano stati +163)
Friuli-Venezia Giulia 2616 (+72, +2.8%; ieri erano stati +81)
Abruzzo 2.346 (+72, +3.2%; ieri erano stati +72)
Puglia 3258 (+74, +2.3%; ieri erano stati +82)
Umbria 1329 (+7, +0.5%; ieri erano stati +9)
Bolzano 2267 (+43, +1.9%; ieri erano stati +68)
Calabria 1009 (+38, +1.9%; ieri erano stati +15)
Sardegna 1164 (+3, +0.3%; ieri erano stati +51)
Valle d’Aosta 971 (+13, +1.4%; ieri erano stati +18)
Trento 3294 (+74, +2.3%; ieri erano stati +106)
Molise 263 (0 nuovi casi, ieri erano stati +8)
Basilicata 336 (+16, +5%; ieri erano stati +6)

உங்கள் கவனத்திற்கு