12.04.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 12-04-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 156.636.

நேற்றிலிருந்து 4.092 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2,7%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 19.899 (நேற்றிலிருந்து 431 +2,2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 34.211 (நேற்றிலிருந்து 1.677 +5,2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 102.253 (நேற்றிலிருந்து 1.984 +2,0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழ இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 59052 (+1.460, +2,5%)
Emilia Romagna 20098 (+463, +2,4%)
Veneto 14.077 (+309, +2.2%)
Piemonte 16.660 (+652, +4.1%)
Marche 5.303 (+92, +1.8%)
Liguria 5.494 (+118, +2.2%)
Campania 3604 (+87, +2,5%)
Toscana 7.235 (+277, +4%)
Sicilia 2.416 (+52, +2,2%)
Lazio 4.845 (+122, +2.6%)
Friuli Venezia-Giulia 2.431 (+38, 1,6%)
Abruzzo 2.160 (+40, +1.9%)
Puglia 2.989 (+85, +2.9%)
Umbria 1.319 (+10, +0,8%)
Calabria 923 (+8, +0.9%)
Sardegna 1.1113 (+22, +2%)
Valle d’Aosta 921 (+19, +2,1%)
Trento 3053 (+83, +2.8%)
Molise 257 (+11, +4.5%)
Basilicata 315 (+3, +1%)

உங்கள் கவனத்திற்கு