Virologia

கொரோனாவைரசு: 5 மாதங்களில் விஞ்ஞானம் அறிந்தது என்ன?

COVID-19 கடந்த மாதங்களில் உலகத்தை முடக்கி வீட்டில் அடைத்து வைத்து இருக்கிறது. இதனால் சுகாதாரச் சிக்கல்களுக்கு மேலாக சமூக மற்றும்…

உங்கள் கவனத்திற்கு