incedio della biblioteca jaffna

யாழ் பொது நூலகம் எரிப்பு: அடையாள அழிப்பின் உச்சம்!

தமிழீழத்தின் மிகவும் பொக்கிசமான கட்டிடக்கலை மற்றும் தமிழ் கலாச்சாரம், வரலாறு மற்றும் மொழி ஆகியவற்றின் மிக மதிப்புமிக்க ஆவணங்கள் உடைமைகளைக்…

உங்கள் கவனத்திற்கு