donazione

5×1000 அன்பளிப்பு – இத்தாலி தமிழ்க் கல்விச்சேவை

இத்தாலி தேசத்தில் எம் ஈழத்தமிழரின் வழிவந்தவர்கள் தமிழ் மொழியை, பண்பாட்டை அறிந்து கற்றுணர்வது மட்டுமின்றி புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்து வந்தாலும் எம்…

உங்கள் கவனத்திற்கு