campionatodicalcio

பலெர்மோவில் நடைபெற்ற மாவீரர் நினைவுசுமந்த உதைபந்தாட்டப் போட்டிகள் 2020

பலெர்மோவில் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் அனுசரணையுடன் ஈழத்தமிழர் விளையாட்டுச் சம்மேளனம் நடாத்திய 2020ம் ஆண்டுக்குரிய மாவீரர் வெற்றிக்கிண்ணத்திற்கான உதைபந்தாட்டப் போட்டிகள்…

உங்கள் கவனத்திற்கு