assicurazioni

வாகன வரி (Bollo auto): பணம் செலுத்துவது ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது

கொரோனாவைரசினால் இத்தாலியில் பல மாநிலங்களில் Bollo auto எனும் வாகன வரிக்கான பணம் செலுத்துதல் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.இதுவரை 10 மாநிலங்கள் இந்த…

உங்கள் கவனத்திற்கு