2020

தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் மாவீரர்நாள் அறிக்கை -2020

தலைமைச் செயலகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம். 27.11.2020 எமது அன்பிற்கும் மதிப்பிற்குமுரிய தமிழீழ மக்களே! இன்று மாவீரர்நாள். உலகில்…

மின்சாரம் மற்றும் எரிவாயு சலுகைகள்

மின்சாரம் மற்றும் எரிவாயு பயன்பாட்டு பற்றுச்சீட்டுகளில் தள்ளுபடிகள் மிகக் குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பங்களுக்கும் கடுமையான உடல்நலப் பிரச்சினைகளால் மின்சாரத்தால்…

சுற்றுலாப் பயணத்திற்கான சலுகை

இத்தாலியில் விடுமுறை நாட்களை கழிப்பதற்கு சுற்றுலாப் பயணங்களை மேற்கொள்ள விரும்பும் குடும்பங்களுக்கு “Bonus vacanza” எனும் சலுகையை அரசாங்கம் வெளியிட்டுள்ளது….

உங்கள் கவனத்திற்கு