தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் 2023 இத்தாலி

தமிழீழம் எனும் உன்னத இலட்சியத்தை மனதில் நிறுத்தி, தமிழினத்தின் சுதந்திரத்திற்காக போராடி, வீர காவியம் படைத்த எமது வீரமறவர்களை நினைவுகூரும் உன்னத நாளில் அனைவரும் ஒன்றிணைவோம்!

உங்கள் கவனத்திற்கு