18.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 18-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,765,412.

நேற்றிலிருந்து 13,755 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 94,887 (நேற்றிலிருந்து 347 +0.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 2,286,024 (நேற்றிலிருந்து 17,771 +0.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 384,501 (நேற்றிலிருந்து -4,363 -1.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia570,023 (நேற்றிலிருந்து +2,540 நேற்று 567,483)
Veneto323,888 (நேற்றிலிருந்து +1,042 நேற்று 322,846)
Campania248,165 (நேற்றிலிருந்து +1,573 நேற்று 246,592)
Emilia-Romagna240,650 (நேற்றிலிருந்து +1,565 நேற்று 239,085)
Piemonte236,075 (நேற்றிலிருந்து +501 நேற்று 235,574)
Lazio222,855 (நேற்றிலிருந்து +1,025 நேற்று 221,830)
Sicilia147,665 (நேற்றிலிருந்து +480 நேற்று 147,185)
Toscana145,976 (நேற்றிலிருந்து +956 நேற்று 145,020)
Puglia137,922 (நேற்றிலிருந்து +844 நேற்று 137,078)
Liguria74,873 (நேற்றிலிருந்து +334 நேற்று 74,539)
Friuli Venezia Giulia73,043 (நேற்றிலிருந்து +262 நேற்று 72,781)
Marche62,216 (நேற்றிலிருந்து +532 நேற்று 61,684)
P.A. Bolzano50,276 (நேற்றிலிருந்து +478 நேற்று 49,798)
Abruzzo49,710 (நேற்றிலிருந்து +482 நேற்று 49,228)
Umbria42,058 (நேற்றிலிருந்து +319 நேற்று 41,739)
Sardegna40,538 (நேற்றிலிருந்து +100 நேற்று 40,438)
Calabria36,021 (நேற்றிலிருந்து +166 நேற்று 35,855)
P.A. Trento31,155 (நேற்றிலிருந்து +292 நேற்று 30,863)
Basilicata14,556 (நேற்றிலிருந்து +111 நேற்று 14,445)
Molise9,800 (நேற்றிலிருந்து +149 நேற்று 9,651)
Valle d’Aosta7,947 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 7,936)

உங்கள் கவனத்திற்கு