13.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 13-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,710,819.

நேற்றிலிருந்து 13,523 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 93,356 (நேற்றிலிருந்து 311 +0.3%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 2,216,050 (நேற்றிலிருந்து 13,973 +0.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 401,413 (நேற்றிலிருந்து -761 -0.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia561,091 (நேற்றிலிருந்து +2,277 நேற்று 558,814)
Veneto320,960 (நேற்றிலிருந்து +689 நேற்று 320,271)
Campania241,313 (நேற்றிலிருந்து +1,751 நேற்று 239,562)
Emilia-Romagna234,419 (நேற்றிலிருந்து +1,488 நேற்று 232,931)
Piemonte232,857 (நேற்றிலிருந்து +749 நேற்று 232,108)
Lazio218,496 (நேற்றிலிருந்து +1,060 நேற்று 217,436)
Sicilia145,265 (நேற்றிலிருந்து +543 நேற்று 144,722)
Toscana142,650 (நேற்றிலிருந்து +764 நேற்று 141,886)
Puglia134,424 (நேற்றிலிருந்து +945 நேற்று 133,479)
Liguria73,541 (நேற்றிலிருந்து +300 நேற்று 73,241)
Friuli Venezia Giulia71,932 (நேற்றிலிருந்து +357 நேற்று 71,575)
Marche60,453 (நேற்றிலிருந்து +405 நேற்று 60,048)
P.A. Bolzano48,177 (நேற்றிலிருந்து +611 நேற்று 47,566)
Abruzzo47,549 (நேற்றிலிருந்து +508 நேற்று 47,041)
Umbria40,667 (நேற்றிலிருந்து +346 நேற்று 40,321)
Sardegna40,124 (நேற்றிலிருந்து +87 நேற்று 40,037)
Calabria35,285 (நேற்றிலிருந்து +237 நேற்று 35,048)
P.A. Trento30,164 (நேற்றிலிருந்து +249 நேற்று 29,915)
Basilicata14,177 (நேற்றிலிருந்து +84 நேற்று 14,093)
Molise9,371 (நேற்றிலிருந்து +73 நேற்று 9,298)
Valle d’Aosta7,904 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 7,895)

உங்கள் கவனத்திற்கு