27.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 27-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,538,217.

நேற்றிலிருந்து 28,342 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.9%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 53,677 (நேற்றிலிருந்து 827 +1.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 696,647 (நேற்றிலிருந்து 35,467 +5.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 787,893 (நேற்றிலிருந்து -7,952 -1.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia398,044 (நேற்றிலிருந்து +5,389 நேற்று 392,655)
Piemonte162,153 (நேற்றிலிருந்து +3,149 நேற்று 159,004)
Campania148,942 (நேற்றிலிருந்து +2,924 நேற்று 146,018)
Veneto137,474 (நேற்றிலிருந்து +3,418 நேற்று 134,056)
Emilia-Romagna117,019 (நேற்றிலிருந்து +2,165 நேற்று 114,854)
Lazio114,128 (நேற்றிலிருந்து +2,276 நேற்று 111,852)
Toscana100,444 (நேற்றிலிருந்து +1,117 நேற்று 99,327)
Sicilia60,335 (நேற்றிலிருந்து +1,566 நேற்று 58,769)
Puglia50,738 (நேற்றிலிருந்து +1,737 நேற்று 49,001)
Liguria50,557 (நேற்றிலிருந்து +606 நேற்று 49,951)
Marche28,563 (நேற்றிலிருந்து +490 நேற்று 28,073)
Friuli Venezia Giulia27,963 (நேற்றிலிருந்து +864 நேற்று 27,099)
Abruzzo26,525 (நேற்றிலிருந்து +510 நேற்று 26,015)
Umbria23,082 (நேற்றிலிருந்து +261 நேற்று 22,821)
P.A. Bolzano22,663 (நேற்றிலிருந்து +410 நேற்று 22,253)
Sardegna20,419 (நேற்றிலிருந்து +375 நேற்று 20,044)
Calabria15,724 (நேற்றிலிருந்து +468 நேற்று 15,256)
P.A. Trento15,073 (நேற்றிலிருந்து +229 நேற்று 14,844)
Basilicata7,663 (நேற்றிலிருந்து +218 நேற்று 7,445)
Valle d’Aosta6,344 (நேற்றிலிருந்து +101 நேற்று 6,243)
Molise4,364 (நேற்றிலிருந்து +79 நேற்று 4,285)

உங்கள் கவனத்திற்கு