09.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 09-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 281,583.

நேற்றிலிருந்து 1,430 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,577 (நேற்றிலிருந்து 14 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 211,272 (நேற்றிலிருந்து 471 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 34,734 (நேற்றிலிருந்து 945 +2.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia102,303 (நேற்றிலிருந்து +218 நேற்று 102,085)
Piemonte33,447 (நேற்றிலிருந்து +112 நேற்று 33,335)
Emilia-Romagna32,963 (நேற்றிலிருந்து +110 நேற்று 32,853)
Veneto24,209 (நேற்றிலிருந்து +91 நேற்று 24,118)
Toscana12,646 (நேற்றிலிருந்து +88 நேற்று 12,558)
Lazio12,514 (நேற்றிலிருந்து +175 நேற்று 12,339)
Liguria11,466 (நேற்றிலிருந்து +51 நேற்று 11,415)
Campania8,580 (நேற்றிலிருந்து +203 நேற்று 8,377)
Marche7,403 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 7,384)
Puglia6,139 (நேற்றிலிருந்து +97 நேற்று 6,042)
P.A. Trento5,359 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 5,352)
Sicilia4,926 (நேற்றிலிருந்து +77 நேற்று 4,849)
Friuli Venezia Giulia4,000 (நேற்றிலிருந்து +54 நேற்று 3,946)
Abruzzo3,921 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 3,916)
P.A. Bolzano3,017 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 3,007)
Sardegna2,662 (நேற்றிலிருந்து +47 நேற்று 2,615)
Umbria1,968 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 1,935)
Calabria1,667 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 1,648)
Valle d’Aosta1,254 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,254)
Basilicata587 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 573)
Molise552 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 548)

உங்கள் கவனத்திற்கு