24.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 24-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 245,590.

நேற்றிலிருந்து 252 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,097 (நேற்றிலிருந்து 5 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 198,192 (நேற்றிலிருந்து 350 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,301 (நேற்றிலிருந்து -103 -0.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia95,768 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 95,715)
Piemonte31,578 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 31,567)
Emilia-Romagna29,413 (நேற்றிலிருந்து +63 நேற்று 29,350)
Veneto19,759 (நேற்றிலிருந்து +30 நேற்று 19,729)
Toscana10,405 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 10,394)
Liguria10,144 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 10,139)
Lazio8,516 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 8,498)
Marche6,816 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 6,815)
P.A. Trento4,957 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 4,941)
Campania4,880 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 4,874)
Puglia4,578 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 4,565)
Friuli Venezia Giulia3,368 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 3,363)
Abruzzo3,356 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,352)
Sicilia3,166 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 3,158)
P.A. Bolzano2,687 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,686)
Umbria1,465 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,463)
Sardegna1,385 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,382)
Calabria1,246 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,245)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Molise460 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 459)
Basilicata447 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 447)

உங்கள் கவனத்திற்கு