19.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 19-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 226,699.

நேற்றிலிருந்து 813 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 32,169 (நேற்றிலிருந்து 162 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 129,401 (நேற்றிலிருந்து 2,075 +1.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 65,129 (நேற்றிலிருந்து -1,424 -2.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 85,481 (நேற்றிலிருந்து +462 நேற்று 85,019)
Piemonte 29,727 (நேற்றிலிருந்து +108 நேற்று 29,619)
Emilia-Romagna 27,314 (நேற்றிலிருந்து +47 நேற்று 27,267)
Veneto 18,997 (நேற்றிலிருந்து +47 நேற்று 18,950)
Toscana 9,968 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 9,961)
Liguria 9,257 (நேற்றிலிருந்து +66 நேற்று 9,191)
Lazio 7,505 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 7,485)
Marche 6,675 (நேற்றிலிருந்து +-3 நேற்று 6,678)
Campania 4,707 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 4,695)
Puglia 4,396 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 4,386)
P.A. Trento 4,358 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 4,351)
Sicilia 3,403 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 3,395)
Friuli Venezia Giulia 3,203 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 3,198)
Abruzzo 3,197 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,193)
P.A. Bolzano 2,587 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 2,582)
Umbria 1,427 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,424)
Sardegna 1,354 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,353)
Valle d’Aosta 1,175 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,174)
Calabria 1,153 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,151)
Molise 422 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 422)
Basilicata 393 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 392)

உங்கள் கவனத்திற்கு