18.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 18-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 225,886.

நேற்றிலிருந்து 451 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 32,007 (நேற்றிலிருந்து 99 +0.3%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 127,326 (நேற்றிலிருந்து 2,150 +1.7%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 66,553 (நேற்றிலிருந்து -1,798 -2.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 85,019 (நேற்றிலிருந்து +175 நேற்று 84,844)
Piemonte 29,619 (நேற்றிலிருந்து +72 நேற்று 29,547)
Emilia-Romagna 27,267 (நேற்றிலிருந்து +35 நேற்று 27,232)
Veneto 18,950 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 18,941)
Toscana 9,961 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 9,948)
Liguria 9,191 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 9,159)
Lazio 7,485 (நேற்றிலிருந்து +39 நேற்று 7,446)
Marche 6,678 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 6,667)
Campania 4,695 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 4,684)
Puglia 4,386 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 4,379)
P.A. Trento 4,351 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 4,338)
Sicilia 3,395 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 3,388)
Friuli Venezia Giulia 3,198 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 3,191)
Abruzzo 3,193 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 3,186)
P.A. Bolzano 2,582 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,581)
Umbria 1,424 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,424)
Sardegna 1,353 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,353)
Valle d’Aosta 1,174 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,173)
Calabria 1,151 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,151)
Molise 422 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 411)
Basilicata 392 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 392)

உங்கள் கவனத்திற்கு