17.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 17-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 225,435.

நேற்றிலிருந்து 675 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 31,908 (நேற்றிலிருந்து 145 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 125,176 (நேற்றிலிருந்து 2,366 +1.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 68,351 (நேற்றிலிருந்து -1,836 -2.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 84,844 (நேற்றிலிருந்து +326 நேற்று 84,518)
Piemonte 29,547 (நேற்றிலிருந்து +64 நேற்று 29,483)
Emilia-Romagna 27,232 (நேற்றிலிருந்து +50 நேற்று 27,182)
Veneto 18,941 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 18,928)
Toscana 9,948 (நேற்றிலிருந்து +35 நேற்று 9,913)
Liguria 9,159 (நேற்றிலிருந்து +48 நேற்று 9,111)
Lazio 7,446 (நேற்றிலிருந்து +50 நேற்று 7,396)
Marche 6,667 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 6,642)
Campania 4,684 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 4,668)
Puglia 4,379 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 4,374)
P.A. Trento 4,338 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 4,326)
Sicilia 3,388 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 3,382)
Friuli Venezia Giulia 3,191 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 3,183)
Abruzzo 3,186 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 3,178)
P.A. Bolzano 2,581 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 2,578)
Umbria 1,424 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,422)
Sardegna 1,353 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,352)
Valle d’Aosta 1,173 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,173)
Calabria 1,151 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,151)
Molise 411 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 410)
Basilicata 392 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 390)

உங்கள் கவனத்திற்கு