03.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 03-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 210,717.

நேற்றிலிருந்து 1,389 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.7%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 28,884 (நேற்றிலிருந்து 174 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 81,654 (நேற்றிலிருந்து 1,740 +2.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 100,179 (நேற்றிலிருந்து -525 -0.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 77,528 (நேற்றிலிருந்து +526 நேற்று 77,002)
Piemonte 27,430 (நேற்றிலிருந்து +251 நேற்று 27,179)
Emilia-Romagna 26,016 (நேற்றிலிருந்து +166 நேற்று 25,850)
Veneto 18,318 (நேற்றிலிருந்து +94 நேற்று 18,224)
Toscana 9,563 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 9,525)
Liguria 8,359 (நேற்றிலிருந்து +47 நேற்று 8,312)
Lazio 6,809 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 6,756)
Marche 6,319 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 6,298)
Campania 4,484 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 4,459)
P.A. Trento 4,247 (நேற்றிலிருந்து +66 நேற்று 4,181)
Puglia 4,144 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 4,133)
Sicilia 3,240 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 3,213)
Friuli Venezia Giulia 3,072 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 3,059)
Abruzzo 2,996 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 2,964)
P.A. Bolzano 2,536 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,535)
Umbria 1,394 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,394)
Sardegna 1,319 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,315)
Valle d’Aosta 1,142 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 1,136)
Calabria 1,114 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,112)
Basilicata 386 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 380)
Molise 301 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 301)

உங்கள் கவனத்திற்கு