01.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 01-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 207,428.

நேற்றிலிருந்து 1,965 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.0%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 28,236 (நேற்றிலிருந்து 269 +1.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 78,249 (நேற்றிலிருந்து 2,304 +3.0%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 100,943 (நேற்றிலிருந்து -608 -0.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 76,469 (நேற்றிலிருந்து +737 நேற்று 75,732)
Piemonte 26,684 (நேற்றிலிருந்து +395 நேற்று 26,289)
Emilia-Romagna 25,644 (நேற்றிலிருந்து +208 நேற்று 25,436)
Veneto 18,098 (நேற்றிலிருந்து +138 நேற்று 17,960)
Toscana 9,445 (நேற்றிலிருந்து +93 நேற்று 9,352)
Liguria 8,126 (நேற்றிலிருந்து +133 நேற்று 7,993)
Lazio 6,672 (நேற்றிலிருந்து +56 நேற்று 6,616)
Marche 6,275 (நேற்றிலிருந்து +28 நேற்று 6,247)
Campania 4,444 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 4,423)
P.A. Trento 4,132 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 4,116)
Puglia 4,099 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 4,072)
Sicilia 3,194 (நேற்றிலிருந்து +28 நேற்று 3,166)
Friuli Venezia Giulia 3,041 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 3,025)
Abruzzo 2,948 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 2,930)
P.A. Bolzano 2,528 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 2,518)
Umbria 1,393 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,392)
Sardegna 1,313 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 1,295)
Valle d’Aosta 1,133 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 1,128)
Calabria 1,112 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,108)
Basilicata 378 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 367)
Molise 300 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 298)

உங்கள் கவனத்திற்கு