28.04.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 28-04-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 201,505.

நேற்றிலிருந்து 2,091 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.0%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 27,359 (நேற்றிலிருந்து 382 +1.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 68,941 (நேற்றிலிருந்து 2,317 +3.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 105,205 (நேற்றிலிருந்து -608 -0.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 74,348 (நேற்றிலிருந்து +869 நேற்று 73,479)
Piemonte 25,450 (நேற்றிலிருந்து +352 நேற்று 25,098)
Emilia-Romagna 24,914 (நேற்றிலிருந்து +252 நேற்று 24,662)
Veneto 17,708 (நேற்றிலிருந்து +129 நேற்று 17,579)
Toscana 9,231 (நேற்றிலிருந்து +52 நேற்று 9,179)
Liguria 7,772 (நேற்றிலிருந்து +130 நேற்று 7,642)
Lazio 6,467 (நேற்றிலிருந்து +75 நேற்று 6,392)
Marche 6,175 (நேற்றிலிருந்து +48 நேற்று 6,127)
Campania 4,380 (நேற்றிலிருந்து +31 நேற்று 4,349)
P.A. Trento 4,025 (நேற்றிலிருந்து +30 நேற்று 3,995)
Puglia 3,980 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 3,958)
Sicilia 3,120 (நேற்றிலிருந்து +35 நேற்று 3,085)
Friuli Venezia Giulia 2,995 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 2,977)
Abruzzo 2,899 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 2,874)
P.A. Bolzano 2,498 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 2,496)
Umbria 1,379 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 1,370)
Sardegna 1,285 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,283)
Valle d’Aosta 1,119 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 1,111)
Calabria 1,097 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,096)
Basilicata 366 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 366)
Molise 297 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 296)

உங்கள் கவனத்திற்கு