18.04.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 18-04-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 175,925.

நேற்றிலிருந்து 3,491 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.0%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 23,227 (நேற்றிலிருந்து 482 +2.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 44,927 (நேற்றிலிருந்து 2,200 +5.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 107,771 (நேற்றிலிருந்து 809 +0.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழ இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 65,381 (நேற்றிலிருந்து +1,246 நேற்று 64,135)
Emilia-Romagna 22,184 (நேற்றிலிருந்து +350 நேற்று 21,834)
Piemonte 20,464 (நேற்றிலிருந்து +661 நேற்று 19,803)
Veneto 15,692 (நேற்றிலிருந்து +318 நேற்று 15,374)
Toscana 8,237 (நேற்றிலிருந்து +127 நேற்று 8,110)
Liguria 6,301 (நேற்றிலிருந்து +113 நேற்று 6,188)
Marche 5,721 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 5,668)
Lazio 5,668 (நேற்றிலிருந்து +144 நேற்று 5,524)
Campania 3,988 (நேற்றிலிருந்து +37 நேற்று 3,951)
P.A. Trento 3,431 (நேற்றிலிருந்து +55 நேற்று 3,376)
Puglia 3,409 (நேற்றிலிருந்து +82 நேற்று 3,327)
Friuli Venezia Giulia 2,731 (நேற்றிலிருந்து +56 நேற்று 2,675)
Sicilia 2,672 (நேற்றிலிருந்து +47 நேற்று 2,625)
Abruzzo 2,487 (நேற்றிலிருந்து +44 நேற்று 2,443)
P.A. Bolzano 2,325 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 2,296)
Umbria 1,344 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 1,337)
Sardegna 1,198 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 1,178)
Valle d’Aosta 1,073 (நேற்றிலிருந்து +80 நேற்று 993)
Calabria 1,011 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 991)
Basilicata 339 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 337)
Molise 269 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 269)

உங்கள் கவனத்திற்கு