ponte

Genova, Morandi பாலத்தின் மறு மலர்ச்சி

Genovaவில் அமைந்துள்ள Morandi பாலம் Riccardo Morandi எனும் பொறியியலாளரால் வடிவமைக்கப்பட்டு 1963-1967க்கு இடையிலான காலப்பகுதியில் கட்டப்பட்டது. இது Genova…

ஆற்றுப்பாலம் இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது

Albiano, Magra ஆற்றுப்பாலம் இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. Massa Carra மாகாணத்தில், Aulla நகருக்கு அருகிலுள்ள Albiano Magra ஆற்றுப்பாலமும்…

உங்கள் கவனத்திற்கு