omnitech

இத்தாலியில் சிகிச்சையளிக்கும் ஏழு இயந்திர மனிதர்கள்!

27 மார்ச் முதல் Circolo di Varese மருத்துவமனையில் ஏழு இயந்திர மனிதர்கள் (Robots), மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களின் உதவிக்காக…

உங்கள் கவனத்திற்கு